Sunday, February 26, 2012

ಹನಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ

ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಪಡೆದ ಕವಿತೆ... ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕವಿ :)

ಆ ಮೋಡ ನಾನಾದೆ ಈ ಭೂಮಿ ನೀನಾದೆ

ಮೋಡದ ಅಂದ ನೀ ಸವಿದೆ

ನೀ ಸವಿದ ಸುಖವ ನಾ ಕಂಡೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಿಲನ ಇದ್ದಂತೆ

ಮೋಡವಾದ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕರಗಿದೆ

ಮಳೆಯ ಪುಟ್ಟ ಹನಿಯಾಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದೆ

ಒಲವು ತುಂಬಿದ ಹೃದಯ ನನ್ನದಂತೆ

ಚಿನ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿ ಗೂಡು ನಿನ್ನದಂತೆ

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ

ಮುತ್ತಿನಂಥ ಮುತ್ತನ್ನು ನೀ ಕೊಟ್ಟೆ

ನಾಚಿ ನಾ ನೀರಾಗಿ ನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದೆ

ನಾ ನೀನಾಗಿ ನೀ ನಾನಾಗಿದೆ

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದೆ

ಮಿಲನವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡು ಖುಷಿಯಾದೆ

ನೆನಪಲ್ಲೆ ಆವಿಯಾಗಿ ನಭ ಸೇರಿದೆ

ಆ ಮೋಡ ನೀನಾದೆ ಈ ಭೂಮಿ ನಾನಾದೆ

No comments: